GALILEO

 

The decisive graphic line and the perfect half sphere characterize this collection of lamps, which is configured as a tribute to the astronomical revolution. The contrast between the outside in brass or iron and the inside made in gold leaf, silver leaf or copper, gives each model an aesthetic value of great visual effect. Also available in LED.

MADE IN ITALY.

 

FINISHES

 • Exterior: IRON / BRASS
 • Internal: IRON / BRASS / SILVER LEAF / GOLD LEAF / COPPER LEAF
 • Material: BRASS

 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 • Attack 1 x MAX 77W E27
 • Energy Class A ++ / E
 • Supply Voltage 240V

 

---

 

GALILEO

 

Đường đồ họa quyết định và nửa hình cầu hoàn hảo đặc trưng cho bộ sưu tập đèn này, được định hình như một sự tôn vinh cho cuộc cách mạng thiên văn. Sự tương phản giữa bên ngoài bằng đồng thau hoặc sắt và bên trong được làm bằng vàng lá, bạc lá hoặc đồng, mang lại cho mỗi mô hình một giá trị thẩm mỹ và hiệu quả thị giác tuyệt vời. Cũng có sẵn trong đèn LED.

SẢN XUẤT TẠI Ý.

 

HOÀN THIỆN

 • Ngoại thất: Sắt / Đồng
 • Nội thất: Lá Sắt / Lá Bạc / Lá Vàng / Lá Đồng
 • Chất liệu: Đồng

 

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ

 • Attack 1 x MAX 77W E27
 • Energy Class A ++ / E
 • Supply Voltage 240V

Il Fananle GALILEO

SKU: GALILEO
GALILEO - INTERNAL