BAGAN

 

By imagining the possible lighting and application scenarios, a “Kinetic” and flexible line was born with an iconic and contemporary stylistic language with a retro charm. Versatile, refined in finishes, can be installed individually or in multiple compositions BAGAN becomes a system capable of adapting to various contexts of everyday life. BAGAN is also a reinterpretation of the traditional "ups and downs". The result of the creative process is a brass collection characterized by an elegant counterweight that allows the light to be moved up and down as needed.

MADE IN ITALY.

 

FINISHES

  • Finish: NATURAL BRASS
  • Material: BRASS

 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

  • Attack LED 5W 2700K
  • Energy Class A ++ / A
  • Supply Voltage 220V

 

---

 

BAGAN

 

Bằng cách tưởng tượng ra các kịch bản ứng dụng và ánh sáng có thể xảy ra, một dòng “Kinetic” và linh hoạt đã ra đời với ngôn ngữ phong cách hiện đại và mang tính biểu tượng với nét quyến rũ cổ điển. Đa năng, hoàn thiện tinh tế, có thể được lắp đặt riêng lẻ hoặc kết hợp nhiều thành phần BAGAN trở thành một hệ thống có khả năng thích ứng với các bối cảnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày. BAGAN cũng là một sự diễn giải lại của truyền thống "thăng trầm". Kết quả của quá trình sáng tạo là một bộ sưu tập bằng đồng thau có đặc điểm là một đối trọng thanh lịch cho phép di chuyển ánh sáng lên xuống khi cần thiết.

SẢN XUẤT TẠI Ý.

 

CHẤT LIỆU

  • Hoàn thiện: Đồng thau tự nhiên.
  • Chất liệu: Đồng.

 

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ

  • Attack LED 5W 2700K
  • Energy Class A ++ / A
  • Supply Voltage 220V

Il Fanale BAGAN

SKU: BAGAN