FINISH 01

 • STRUCTURE: Striated Ivory
 • GLASS: Satin White

FINISH 02

 • STRUCTURE: Antique Brass
 • GLASS: Satin Cream

FINISH 03

 • STRUCTURE: Corten
 • GLASS: Satin White

 

1720/3PL

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 40W
 • SIZES: Ø 60 x H 32 cm

 

1720/2B

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 60W
 • SIZES: Ø 85 x H 60 cm

 

1720/1S

Suspension with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 100W
 • SIZES: Ø 36 cm

 

1720/1AG

Wall brackets with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 40W
 • SIZES: L 26 x SP 13 x H 29 cm

 

1720/1LT

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 60W
 • SIZES: Ø 26 x H 50 cm

 

1720/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 60W
 • SIZES: Ø 20 x H 37 cm

 

1720/1A

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 16 x SP 25 x H 25 cm

 

1720/3

Chandeliers with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 40W
 • SIZES: Ø 60 x H 46 cm

 

1720/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 60 x H 32 cm

 

1720/2A

Wall brackets with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 40W
 • SIZES: L 38 x SP 21 x H 25 cm

 

1720/1P

Floor lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 100W
 • SIZES: Ø 36 x H 176 cm

 

MADE IN ITALY

 

---

 

MẪU 1

 • Cấu Tạo: Ngà Voi
 • Kính: Trắng Satanh

MẪU 2

 • Cấu Tạo: Đồng Cổ
 • Kính: Kem Satanh

MẪU 3

 • Cấu Tạo: Thép
 • Kính: Trắng Satanh

 

1720/3PL

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 60 x H 32 cm

 

1720/2B

Đèn treo 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E27 60W
 • Kích Thước: Ø 85 x H 60 cm

 

1720/1S

Đèn treo 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 100W
 • Kích Thước: Ø 36 cm

 

1720/1AG

Đèn treo tường 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 40W
 • Kích Thước: L 26 x SP 13 x H 29 cm

 

1720/1LT

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 60W
 • Kích Thước: Ø 26 x H 50 cm

 

1720/1L

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 60W
 • Kích Thước: Ø 20 x H 37 cm

 

1720/1A

Đèn tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng 1 x E14 40W
 • Kích Thước: L 16 x SP 25 x H 25 cm

 

1720/3

Đèn chùm 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 60 x H 46 cm

 

1720/5PL

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 60 x H 32 cm

 

1720/2A

Đèn tường 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 40W
 • Kích Thước: L 38 x SP 21 x H 25 cm

 

1720/1P

Đèn sàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 100W
 • Kích Thước: Ø 36 x H 176 cm

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Lam Via Dese 1720

SKU: 1720