FINISH 01

 • STRUCTURE: Dark Brown
 • GLASS: Gold Leaf

FINISH 02

 • STRUCTURE: Ivory Silver
 • GLASS: Satin White

FINISH 03

 • STRUCTURE: Ivory Gold
 • GLASS: Satin White

 

1895/2A

Wall brackets with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 40W
 • SIZES: L 50 x SP 22 x H 34 cm

 

1895/1A

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 20 x SP 27 x H 34 cm

 

1895/2AG

Wall brackets with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 60W
 • SIZES: L 30 x SP 15 x H 20 cm

 

1895/1AG

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 60W
 • SIZES: L 30 x SP 15 x H 11 cm

 

1895/3PL

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E27 60W
 • SIZES: Ø 40 x H 27 cm

 

1895/1S

Suspension with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 100W
 • SIZES: Ø 40 cm

 

1895/5

Suspension with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 90 x H 65 x H 105 cm

 

1895/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 90 x H 25 cm

 

1895/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: H 38 cm

 

1895/2P

Floor lamp with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 100W - 1 x E14 42W
 • SIZES: Ø 70 x H 178 cm

 

1895/2P

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 100 W
 • SIZES: L 120 x H 75 x H 115 cm

 

MADE IN ITALY

 

---

 

MẪU 1

 • Cấu Tạo: Nâu Đen
 • Kính: Mạ Vàng

MẪU 2

 • Cấu Tạo: Bạc
 • Kính: Trắng

MẪU 3

 • Cấu Tạo: Vàng
 • Kính: Trắng

 

1895/2A

Đèn treo tường có 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 40W
 • Kích Thước: L 50 x SP 22 x H 34 cm

 

1895/1A

Đèn treo tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: L 20 x SP 27 x H 34 cm

 

1895/2AG

Đèn treo tường 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E27 60W
 • Kích Thước: L 30 x SP 15 x H 20 cm

 

1895/1AG

Đèn treo tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 60W
 • Kích Thước: L 30 x SP 15 x H 11 cm

 

1895/3PL

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E27 60W
 • Kích Thước: Ø 40 x H 27 cm

 

1895/1S

Đèn treo 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 100W
 • Kích Thước: Ø 40 cm

 

1895/5

Đèn treo 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 90 x H 65 x H 105 cm

 

1895/5PL

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 90 x H 25 cm

 

1895/1L

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: H 38 cm

 

1895/2P

Đèn sàn 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 100W - 1 x E14 42W
 • Kích Thước: Ø 70 x H 178 cm

 

1895/2P

Đèn treo 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E27 100 W
 • Kích Thước: L 120 x H 75 x H 115 cm

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Lam Via Dese 1895

SKU: 1895