FINISH 01

 • STRUCTURE: Ivory Silver
 • GLASS: Satin White

FINISH 02

 • STRUCTURE: Ivory Gold
 • GLASS: Satin White

FINISH 03

 • STRUCTURE: Dark brown
 • GLASS: Satin Cream

 

1910/5

Suspension with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 70 x H 41 cm

 

1910/3

Suspension with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 40W
 • SIZES: Ø 60 x H 41 cm

 

1910/2B

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 60W
 • SIZES: L 95 x H 47 cm

 

1910/PL63

Ceiling lamp with 4 lights

 • LIGHTING SOURCE: 4 x E27 60W
 • SIZES: Ø 63 cm

 

1910/A26

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 60W
 • SIZES: L 26 x SP 13 x H 24 cm

 

1910/1A

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 16 x SP 27 x H 26 cm

 

1910/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: H 38 cm

 

1910/3PL

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 40W
 • SIZES: Ø 60 x H 40 cm

 

1910/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 70 x H 40 cm

 

1910/PL50

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E27 60W
 • SIZES: Ø 50 cm

 

MADE IN ITALY

 

---

 

MẪU 1

 • Cấu Tạo: Bạc Vàng
 • Kính: Trắng Satanh

MẪU 2

 • Cấu Tạo: Vàng Ngà
 • Kính: Trắng Satanh

MẪU 3

 • Cấu Tạo: Nâu Đậm
 • Kính: Kem Satanh

 

1910/5

Đèn treo 5 bóng

 • Nguồn sáng: 5 x E14 40W
 • Kích thước: Ø 70 x H 41 cm

 

1910/3

Đèn treo 3 bóng

 • Nguồn sáng: 3 x E14 40W
 • Kích thước: : Ø 60 x H 41 cm

 

1910/2B

Đèn treo 2 bóng

 • Nguồn sáng: 2 x E27 60W
 • Kích thước: : L 95 x H 47 cm

 

1910/PL63

Đèn trần 4 bóng

 • Nguồn sáng: 4 x E27 60W
 • Kích thước: : Ø 63 cm

 

1910/A26

Treo tường 1 bóng

 • Nguồn sáng: 1 x E27 60W
 • Kích thước: : L 26 x SP 13 x H 24 cm

 

1910/1A

Treo tường 1 bóng

 • Nguồn sáng: 1 x E14 40W
 • Kích thước: : L 16 x SP 27 x H 26 cm

 

1910/1L

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn sáng: 1 x E14 40W
 • Kích thước: : H 38 cm

 

1910/3PL

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn sáng: 3 x E14 40W
 • Kích thước: : Ø 60 x H 40 cm

 

1910/5PL

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn sáng: 5 x E14 40W
 • Kích thước: : Ø 70 x H 40 cm

 

1910/PL50

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn sáng: 3 x E27 60W
 • Kích thước: : Ø 50 cm

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Lam Via Dese 1910

SKU: 1910