FINISH 01

 • STRUCTURE: Opaque White
 • GLASS: Satin White

FINISH 02

 • STRUCTURE: Bronze Gold
 • GLASS: Antique Scavo

FINISH 03

 • STRUCTURE: Bronze Gold
 • GLASS: Satin Cream

FINISH 04

 • STRUCTURE: Dark Brown
 • GLASS: Antique Scavo

FINISH 05

 • STRUCTURE: Dark Brown
 • GLASS: Satin Cream

 

4220/5

Chandeliers with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 65 x H 45 cm

 

4220/2B

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 100W
 • SIZES: L 105 x H 85 x H 125 cm

 

4220/3T

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 40W
 • SIZES: 20 cm

 

4220/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 65 x H 31 cm

 

4220/PL52

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E27 60W
 • SIZES: Ø 52 cm

 

4220/1AG

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 42W
 • SIZES: L 30 x SP 15 x H 24 cm

 

4220/1A

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 15 x SP 20 x H 16 cm

 

4220/2A

Wall brackets with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 40W
 • SIZES: L 38 x SP 23 x H 16 cm

 

4220/2LT

Table lamp with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 40W
 • SIZES: H 45 cm

 

4220/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: H 34 cm

 

4220/2LTG

Table lamp with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 40W
 • SIZES: Ø 30 x H 42 cm

 

4220/3P

Floor lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 60W
 • SIZES: H 186 cm

 

4220/1+1P

Floor lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 70W - 1 x E14 28W
 • SIZES: H 180 cm

 

4220/6+3

Chandeliers with 9 lights

 • LIGHTING SOURCE: 9 x E14 40W
 • SIZES: Ø 85 x H 50 x H 100 cm

 

4220/1S

Suspension with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 40W
 • SIZES: Ø 30 cm

 

---

 

Mẫu 01

 • Cấu Tạo: Trắng Đục
 • Kính: Trắng Bóng

Mẫu 02

 • Cấu Tạo: Vàng Đồng
 • Kính: Cổ Điển Scavo

Mẫu 03

 • Cấu Tạo: Vàng Đồng
 • Kính: Kem Bóng

Mẫu 04

 • Cấu Tạo: Nâu Đen
 • Kính: Cổ Điển Scavo

Mẫu 05

 • Cấu Tạo: Nâu Đen
 • Kính: Kem Bóng

 

4220/5

Đèn chùm 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 65 x H 45 cm

 

4220/2B

Đèn treo 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E27 100W
 • Kích Thước: L 105 x H 85 x H 125 cm

 

4220/3T

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E14 40W
 • Kích Thước: 20 cm

 

4220/5PL

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 65 x H 31 cm

 

4220/PL52

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E27 60W
 • Kích Thước: Ø 52 cm

 

4220/1AG

Đèn treo tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 42W
 • Kích Thước: L 30 x SP 15 x H 24 cm

 

4220/1A

Đèn treo tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: L 15 x SP 20 x H 16 cm

 

4220/2A

Đèn treo tường 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 40W
 • Kích Thước: L 38 x SP 23 x H 16 cm

 

4220/2LT

Đèn bàn 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 40W
 • Kích Thước: H 45 cm

 

4220/1L

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: H 34 cm

 

4220/2LTG

Đèn bàn 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 30 x H 42 cm

 

4220/1+1P

Đèn sàn 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 70W - 1 x E14 28W
 • Kích Thước: H 180 cm

 

4220/6+3

Đèn chùm 9 bóng

 • Nguồn Sáng: 9 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 85 x H 50 x H 100 cm

 

4220/1S

Đèn trần 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 40W
 • Kích Thước: Ø 30 cm

Lam Via Dese 4220

SKU: 4220