FINISH 01

 • STRUCTURE: Opaque White
 • VETRO: Satin White

 

FINISH 02

 • STRUCTURE: Dark Brown
 • VETRO: Satin Cream

 

4240/1S

Suspension with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 150W
 • SIZES: Ø 36 cm

 

4240/2B

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 60W
 • SIZES: L 108 x H 65 cm

 

4240/5

Suspension with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 90 x H 60 cm

 

4240/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 90 x H 57 cm

 

4240/1AG

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 20 x SP 24 x H 84 cm

 

4240/1ASX

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 18 x SP 28 x H 16 cm

 

4240/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: H 48 cm

 

4240/1P

Floor lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 150W
 • SIZES: H 180 cm

 

4240/3P

Floor lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E27 60W
 • SIZES: H 188 cm

 

MADE IN ITALY

 

---

 

MẪU 1

 • Cấu Tạo: Trắng Đục
 • Kính: Trắng Satin

 

MẪU 2

 • Cấu Tạo: Nâu Đen
 • Kính: Kem Satin

 

4240/1S

Đèn treo 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 150W
 • Kích Thước: Ø 36 cm

 

4240/2B

Đèn treo 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E27 60W
 • Kích Thước: L 108 x H 65 cm

 

4240/5

Đèn treo 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 90 x H 60 cm

 

4240/5PL

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 90 x H 57 cm

 

4240/1AG

Đèn tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: L 20 x SP 24 x H 84 cm

 

4240/1ASX

Đèn tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • kích Thước: L 18 x SP 28 x H 16 cm

 

4240/1L

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: H 48 cm

 

4240/1P

Đèn sàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 150W
 • Kích Thước: H 180 cm

 

4240/3P

Đèn sàn 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E27 60W
 • Kích Thước: H 188 cm

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Lam Via Dese 4240

SKU: 4240