FINISH

 • STRUCTURE: Dark Brown - Antique Gold Parts
 • GLASS: White And Amber Alabaster

 

4255/1S

Suspension with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 150W
 • SIZES: Ø 45 cm

 

4255/2B

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 40W
 • SIZES: L 85 x H 40 cm

 

4255/5

Suspension with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: L 45 x H 75 cm

 

4255/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 75 x H 34 cm

 

4255/3PL

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E27 60W
 • SIZES: Ø 50 cm

 

4255/1AG

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 60W
 • SIZES: L 19 x SP 15 x H 31 cm

 

4255/1A

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 18 x SP 21 x H 16 cm

 

4255/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: H 41 cm

 

4255/1P

Floor lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 150 W
 • SIZES: H 187 cm

 

---

 

FINISH

 • STRUCTURE: Dark Brown - Antique Gold Parts
 • GLASS: White And Amber Alabaster

 

4255/1S

Suspension with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 150W
 • SIZES: Ø 45 cm

 

4255/2B

Suspension with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E27 40W
 • SIZES: L 85 x H 40 cm

 

4255/5

Suspension with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: L 45 x H 75 cm

 

4255/5PL

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 75 x H 34 cm

 

4255/3PL

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E27 60W
 • SIZES: Ø 50 cm

 

4255/1AG

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 60W
 • SIZES: L 19 x SP 15 x H 31 cm

 

4255/1A

Wall brackets with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: L 18 x SP 21 x H 16 cm

 

4255/1L

Table lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E14 40W
 • SIZES: H 41 cm

 

4255/1P

Floor lamp with 1 light

 • LIGHTING SOURCE: 1 x E27 150 W
 • SIZES: H 187 cm

 

MADE IN ITALY

 

---

 

MẪU

 • Cấu Tạo: Nâu Đậm – Những Bộ Phận Bằng Vàng
 • Kính: Trắng – Hổ Phách Alabaster

 

4255/1S

Đèn treo 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 150W
 • Kích Thước: Ø 45 cm

 

4255/2B

Đèn treo 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E27 40W
 • Kích Thước: L 85 x H 40 cm

 

4255/5

Đèn treo 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: L 45 x H 75 cm

 

4255/5PL

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 75 x H 34 cm

 

4255/3PL

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E27 60W
 • Kích Thước: Ø 50 cm

 

4255/1AG

Đèn treo tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 60W
 • Kích Thước: L 19 x SP 15 x H 31 cm

 

4255/1A

Đèn treo tường 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: L 18 x SP 21 x H 16 cm

 

4255/1L

Đèn bàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E14 40W
 • Kích Thước: H 41 cm

 

4255/1P

Đèn sàn 1 bóng

 • Nguồn Sáng: 1 x E27 150 W
 • Kích Thước: H 187 cm

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Lam Via Dese 4255

SKU: 4255