FINISH 01

 • STRUCTURE: Chrome
 • GLASS: National Glass

FINISH 02

 • STRUCTURE: Gold 24K
 • GLASS: National Glass

FINISH 03

 • STRUCTURE: Burnished
 • GLASS: National Glass

 

6506/PL30

Ceiling lamp with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 40W
 • SIZES: Ø 30 x H 26 cm

 

6506/PL40

Ceiling lamp with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 40W
 • SIZES: Ø 40 x H 28 cm

 

6506/PL50

Ceiling lamp with 6 lights

 • LIGHTING SOURCE: 6 x E14 40W
 • SIZES: Ø 50 x H 36 cm

 

6506/S30

Chandeliers with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 28W
 • SIZES: Ø 30 x H 45 x H 105 cm

 

6506/S40

Chandeliers with 5 lights

 • LIGHTING SOURCE: 5 x E14 28W
 • SIZES: Ø 40 x H 55 x H 115 cm

 

---

 

Mẫu 01

 • Cấu Tạo: Crom
 • Kính: Kính Tự Nhiên

Mẫu 02

 • Cấu Tạo: Vàng 24K
 • Kính: Kính Tự Nhiên

Mẫu 03

 • Cấu Tạo: Burnished
 • Kính: Kính Tự Nhiên

 

6506/PL30

Đèn trần 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 30 x H 26 cm

 

6506/PL40

Đèn trần 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 40 x H 28 cm

 

6506/PL50

Đèn trần 6 bóng

 • Nguồn Sáng: 6 x E14 40W
 • Kích Thước: Ø 50 x H 36 cm

 

6506/S30

Đèn chùm 3 bóng

 • Nguồn Sáng: 3 x E14 28W
 • Kích Thước: Ø 30 x H 45 x H 105 cm

 

6506/S40

Đèn chùm 5 bóng

 • Nguồn Sáng: 5 x E14 28W
 • Kích Thước: Ø 40 x H 55 x H 115 cm

Lam Via Dese 6506

SKU: 6506