FINISH 01

 • STRUCTURE: Chrome
 • GLASS: Transparent Quadriedri

FINISH 02

 • STRUCTURE: Gold 24 K
 • GLASS: Transparent Quadriedri

 

6690/PL4

Ceiling lamp with 4 lights

 • LIGHTING SOURCE: 4 x E27 42W

 • SIZES: Ø 50 x H 36 cm

 

6690/S4

Chandeliers with 4 lights

 • LIGHTING SOURCE: 4 x E27 42W

 • SIZES: Ø 45 x H 45 cm x 105 cm

 

6690/S20

Chandeliers with 19 lights

 • LIGHTING SOURCE: 19 x E27 42W

 • SIZES: Ø 58 x H 230 x H 290 cm

 

6690/S12

Chandeliers with 12 lights

 • LIGHTING SOURCE: 12 x E27 42W

 • SIZES: Ø 55 x H 145 x H 205 cm

 

6690/3A

Wall brackets with 3 lights

 • LIGHTING SOURCE: 3 x E14 28W

 • SIZES: L 32 x SP 16 x H 63 cm

 

6690/2A

Wall brackets with 2 lights

 • LIGHTING SOURCE: 2 x E14 28 W

 • SIZES: L 22 x SP 12 x H 34 cm

 

MADE IN ITALY

 

---

 

MẪU 1

 • Cấu Tạo: Crom
 • Kính: Quadriedri Trong Suốt

MẪU 2

 • Cấu Tạo: Vàng 24 K
 • Kính: Transparent Trong Suốt

 

6690/PL4

Đèn trần 4 bóng.

 • Nguồn Sáng: 4 x E27 42W
 • Kích Thước: Ø 50 x H 36 cm

 

6690/S4

Đèn chùm 4 bóng.

 • Nguồn Sáng: 4 x E27 42W
 • Kích Thước: Ø 45 x H 45 cm x 105 cm

 

6690/S20

Đèn chùm 19 bóng.

 • Nguồn Sáng: 19 x E27 42W
 • Kích Thước: Ø 58 x H 230 x H 290 cm

 

6690/S12

Đèn chùm 12 bóng.

 • Nguồn Sáng: 12 x E27 42W
 • Kích Thước: Ø 55 x H 145 x H 205 cm

 

6690/3A

Đèn treo tường 3 bóng.

 • Nguồn Sáng: 3 x E14 28W
 • Kích Thước: L 32 x SP 16 x H 63 cm

 

6690/2A

Đèn treo tường 2 bóng

 • Nguồn Sáng: 2 x E14 28 W
 • Kích Thước: L 22 x SP 12 x H 34 cm

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Lam Via Dese 6690

SKU: 6690