MOLECOLA

 

The Molecola collection consists of suspension, floor lamp, ceiling lamp, wall lamp and table lamp. Available in versions in natural brass (Code ONT) or antique brass (Code OOT) with transparent and sandblasted glass spheres or in black painted brass and coppered glass spheres (Code NNR).

MADE IN ITALY.

 

FINISHES

  • Finish: NATURAL BRASS / BRASS
  • Material: BRASS - GLASS

 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

  • Connection 1 x MAX 25W G9
  • Energy Class A ++ / E
  • Supply Voltage 240V

 

---

 

MOLECOLA

 

Bộ sưu tập Molecola bao gồm đèn treo, đèn sàn, đèn trần, đèn tường và đèn bàn. Có sẵn trong các phiên bản bằng đồng thau tự nhiên (Mã ONT) hoặc đồng thau cổ (Mã OOT) với quả cầu thủy tinh trong suốt và phun cát hoặc bằng đồng thau sơn đen và quả cầu thủy tinh tráng men (Mã NNR).

SẢN XUẤT TẠI Ý.

 

CHẤT LIỆU

  • Hoàn thiện: Đồng Tự Nhiên
  • Chất liệu: Đồng - Kính

 

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TỪ

  • Connection 1 x MAX 25W G9
  • Energy Class A ++ / E
  • Supply Voltage 240V

Il Fanale MOLECOLA

SKU: MOLECOLA 2