EMME | Bàn của Max Home

Product Information

- Emme, characterized by the different section of the legs, stands out for its elegant and at the same time robust structure of the base.Combinable with design and contemporary environments, Emme stands out for the great possibility of customization.The three colors of the base can be mixed with different types of tops.

 

Style: Desk

Material:

Size:

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Emme, đặc trưng bởi phần chân khác nhau, nổi bật với cấu trúc thanh lịch và đồng thời chắc chắn của phần đế.

- Kết hợp với thiết kế và môi trường hiện đại, Emme nổi bật với khả năng tùy biến tuyệt vời.

- Ba màu của phần gốc có thể được trộn với các loại ngọn khác nhau.

 

Kiểu dáng: Bàn

Chất liệu: 

Kích thước: 

 

 

Table Max Home EMME

SKU: EMME
Emme-Wood: Emme-Wood
Emme-White: Emme-White
Emme-Clay: Emme-Clay
Emme-Brown: Emme-Brown