OPERA | Bàn của Max Home

Product Information

- The iron base characterizes Opera, an original and evolved table, capable of perfectly blending the oval shapes with the intertwining of the base designed by sinuous and harmonious curves.The tops can be elliptical or oval in "barrel" style, in wood or lacquered.

 

Style: Desk

Material:

Size:

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Opera một chiếc bàn nguyên bản và đã được cải tiến, có khả năng kết hợp hoàn hảo giữa các hình bầu dục với sự đan xen của phần đế được thiết kế bởi những đường cong hình sin và hài hòa.

- Các ngọn có thể có hình elip hoặc bầu dục trong hình thùng, bằng gỗ hoặc sơn mài.

 

Kiểu dáng: Bàn

Chất liệu: 

Kích thước: 

 

 

Table Max Home OPERA

SKU: OPERA
Opera-White: Opera-White
Opera-Grey: Opera-Grey