ZENO | Bàn của Max Home

Product Information

- Zeno is essentiality, rigor and aesthetic cleanliness.A decidedly graceful table that rests on a very fine metal base, almost imperceptible, thus creating a "floating" shape, extremely light and pleasant to observe.Combined with the strictly glass top, it is a high-level product intended for lovers of purity applied to design.

 

Design: Desk

Material:

Size:

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Zeno là sự thiết yếu, nghiêm ngặt và sạch sẽ về mặt thẩm mỹ.

- Một chiếc bàn duyên dáng được đặt trên một đế kim loại rất tốt, gần như không thể nhận thấy. Kết hợp với mặt trên bằng thủy tinh nghiêm ngặt.

- Sản phẩm cao cấp dành cho những người yêu thích sự tinh khiết được áp dụng vào thiết kế.

 

Kiểu dáng: Bàn

Chất liệu: 

Kích thước: 

 

 

 

 

Table Max Home ZENO

SKU: ZENO