NIGHT AND DAY

 

Product Information:

 

Roller blinds with Night And Day fabric system:

Each single roller blind model can be made withstriped/darkening fabric effect according to the position.

Made in Italy

 

---

 

Thông tin sản phẩm:

 

Rèm cuốn với hệ thống vải Ban đêm và Ngày: Mỗi mô hình rèm cuốn đơn có thể được thực hiện với hiệu ứng sọc / tối vải tùy theo vị trí.

Sản xuất tại Ý.

Roller Blinds Casa Valentina NIGHT AND DAY

SKU: NIGHT AND DAY