BIRKIN | Bathroom của IB Rubinetterie

Product Information:

The trend setter, she agrees, is on par with Serge Gainsbourg, the luxury of that golden era and inspires artists in any field. The Birkin collection is a tribute to this muse and is dedicated to powerful and luxurious bathrooms.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Người thiết lập xu hướng, cô tán thành, sánh ngang với Serge Gainsbourg, sự sang trọng của thời kỳ vàng son đó và truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bộ sưu tập Birkin là sự tôn vinh nàng thơ này và dành cho những phòng tắm sang trọng và mạnh mẽ.

Sản xuất tại Ý.

Birkin Taps