BOLD LEVER | Bathroom của IB Rubinetterie

Product Information:

 

Inspired by traditional forms of industrial hoses, the BOLD collection is marked by rugged lines and essential and functional forms, making it the better choice for those The space has strong features and personality. Available in ten different finishes and in two types of levers, Bold recreates a conventional design by embracing its essence and refining it with the addition of exceptional little details, for a design design the collection as bold as its name suggests.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

 

- Lấy cảm hứng từ các hình thức truyền thống của vòi công nghiệp, bộ sưu tập BOLD được đánh dấu bởi các đường nét chắc chắn và các hình thức thiết yếu và chức năng, làm cho nó trở thành sự lựa chọn tốt hơn cho những không gian có tính năng mạnh mẽ và cá tính. Có sẵn trong mười lớp hoàn thiện khác nhau và trong hai loại đòn bẩy, Bold tái tạo một thiết kế thông thường bằng cách nắm bắt bản chất của nó và cải tạo nó với việc bổ sung các chi tiết nhỏ đặc biệt, cho một thiết kế bộ sưu tập đậm như tên gọi của nó.

Sản xuất tại Ý.

Bold Lever Taps

Bold Lever-Gold: Bold Lever-Gold
Bold Lever-Black: Bold Lever-Black
Bold Lever-Silver: Bold Lever-Silver