AWA

 

A ball made from air wrapped in liquid is called "awa" in Japanese.This design sprung from the idea of creating lighting thatlooks like soft glass which has retained its shape after being inflated.I hope it gives the impression of seeing a ball of airfloating when you look up. Another characteristic of this design is that its wood and metal parts look made of glass, as ifthey were stoppers (corks) for the air.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )

 

SURFACE FINISH

 • SURFACEGLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

CABLE COLOUR

 • COLOURTEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

BULBS

 • 230V, LED, E27, 6W, 2000K, 200LM, RA90, DIM

 

---

 

Một quả bóng được làm từ không khí bao bọc trong chất lỏng được gọi là "awa" trong tiếng Nhật, thiết kế này xuất phát từ ý tưởng tạo ra ánh sáng trông giống như thủy tinh mềm vẫn giữ nguyên hình dạng sau khi được thổi phồng. khi bạn nhìn lên. Một đặc điểm khác của thiết kế này là các bộ phận bằng gỗ và kim loại của nó trông được làm bằng thủy tinh, như thể chúng là nút chặn (nút chai) để thoát khí.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )

 

Hoàn Thiện Bề Mặt

 • SURFACEGLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

Màu Cáp

 • COLOURTEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 230V, LED, E27, 6W, 2000K, 200LM, RA90, DIM

Brokis Awa