BIGONE

 

This new large-format light with a matte core by designer Lucie Koldova embody a gentle poetry, simplicity, purity, andbalanced proportions. A key role is played by the inosculation of luminous bodies and their mutual interaction in space. Thesophisticated design of a bubble suspended in the centre of a large sphere evokes a sense of levitation. Outer glassavailable with glossy finish in colours: transparent and smoke grey transparent. The inner glass comes in matte finish incolours: triplex opal, smoke grey transparent, red transparent and light pink transparent. Big One collection is available intwo sizes.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )

 

SURFACE FINISH

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

INNER GLASS COLOUR

 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGCI685 )
 • RED - TRANSPARENT GLASS ( CGCI913 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGCI1914 )
 • LIGHT PINK - TRANSPARENT GLASS ( CGCI2356 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGCI907 )

 

INNER GLASS FINISH

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSUI905 )

 

BODY FINISH

 • BRUSHED STAINLESS STEEL ( CCS68 )

 

CANOPY FINISH

 • BRUSHED STAINLESS STEEL ( CCSC974 )

 

CABLE COLOURT

 • EXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

BULBS

 • 230V, G9, 4.5W, 2700K, DIM 
 • 230V, G9, 4.5W, 4000K, DIM 

 

---

 

Đèn định dạng lớn mới này với lõi mờ của nhà thiết kế Lucie Koldova thể hiện một chất thơ nhẹ nhàng, sự đơn giản, tinh khiết và tỷ lệ cân đối. Một vai trò quan trọng được thực hiện bởi tính toán của các vật thể phát sáng và sự tương tác lẫn nhau của chúng trong không gian. Thiết kế tinh xảo của một bong bóng lơ lửng ở trung tâm của một quả cầu lớn gợi lên cảm giác bay bổng. Kính bên ngoài có sẵn với lớp hoàn thiện bóng với các màu: trong suốt và xám khói trong suốt. Kính bên trong có các màu hoàn thiện mờ: opal triplex, trong suốt xám khói, trong suốt màu đỏ và trong suốt màu hồng nhạt. Bộ sưu tập Big One có sẵn với hai kích cỡ.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )

 

Hoàn Thiện Bề Mặt

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

Màu Sắc Trong Kính

 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGCI685 )
 • RED - TRANSPARENT GLASS ( CGCI913 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGCI1914 )
 • LIGHT PINK - TRANSPARENT GLASS ( CGCI2356 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGCI907 )

 

Hoàn Thiện Kính Trong

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSUI905 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • BRUSHED STAINLESS STEEL ( CCS68 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • BRUSHED STAINLESS STEEL ( CCSC974 )

 

Màu Cáp

 • EXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 230V, G9, 4.5W, 2700K, DIM 
 • 230V, G9, 4.5W, 4000K, DIM 

Brokis BigOne