IVY

 

Inspired by the life-giving beauty and strength of plants climbing up walls, IVY Vertical offers remarkable variability increating extraordinary interior lighting installations. Nature and its life-giving beauty and strength are the inspiration behindthe unique lighting concept called IVY. Just as the plant grows and climbs up the wall of a house, so too can IVY expandinto a variety of compositions. IVY features a special system of modular components for a highly innovative take ondecorative lighting in both vertical and horizontal installations. The lights comprise metal branches in six basic sizes andthree sizes of shades in handblown matte light rose, opal, or smoke glass. The collection also offers an impressive floorlight and an intimate table light. Elegant and precise in craftsmanship all the way down to the smallest detail, IVY is a high-tech lighting concept ideally suited to project and residential applications. In household settings, for example, a singlegraceful branch can be hung above a dining table, or multiple branches can be used to create a curtain of light. The organicIVY collection has many forms and rightfully holds its place in the realm of artistic, bespoke lighting solutions.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • LIGHT PINK - TRANSPARENT GLASS ( CGC46 )

 

SURFACE FINISH

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

BODY FINISH

 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCS845 )
 • IRON - ANTHRACITE GREY MATTE POWDER COATING ( CCS2675 )

 

CANOPY FINISH

 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )
 • IRON - ANTHRACITE GREY MATTE POWDER COATING ( CCSC2763 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )
 • CONNECTION METHOD
 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

BULBS

 • 12V, G4, 1.2W, 2700K, 91LM, DIM CEB1818

 

DIMMABLE VERSION

 • NON-DIMMABLE VERSION ( CEDV1457 )
 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

 

---

 

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tràn đầy sức sống và sức mạnh của những loài thực vật leo lên tường, IVY Vertical mang đến khả năng biến đổi đáng kể nhằm tăng khả năng lắp đặt ánh sáng nội thất đặc biệt. Thiên nhiên, vẻ đẹp và sức mạnh tràn đầy sức sống của nó là nguồn cảm hứng tạo nên ý tưởng chiếu sáng độc đáo có tên IVY. Giống như cây cối mọc và leo lên tường của ngôi nhà, IVY cũng có thể mở rộng ra nhiều loại bố cục khác nhau. IVY có một hệ thống đặc biệt gồm các thành phần mô-đun cho một hệ thống chiếu sáng trang trí có tính sáng tạo cao ở cả lắp đặt dọc và ngang. Đèn bao gồm các nhánh kim loại với sáu kích thước cơ bản và ba kích thước sắc thái trong ánh sáng mờ thổi thủ công hồng, opal hoặc thủy tinh khói. Bộ sưu tập cũng cung cấp một đèn sàn ấn tượng và một đèn bàn thân mật. Thanh lịch và chính xác trong sự khéo léo từ mọi chi tiết nhỏ nhất, IVY là một khái niệm chiếu sáng công nghệ cao lý tưởng cho các ứng dụng dự án và dân dụng. Ví dụ, trong các môi trường gia đình, một nhánh cây chùm ngây có thể được treo phía trên bàn ăn hoặc nhiều nhánh cây có thể được sử dụng để tạo ra một bức màn ánh sáng. Bộ sưu tập organicIVY có nhiều hình thức và giữ đúng vị trí của nó trong lĩnh vực giải pháp chiếu sáng nghệ thuật, đặt riêng.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • LIGHT PINK - TRANSPARENT GLASS ( CGC46 )

 

Hoàn Thiện Bề Mặt

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCS845 )
 • IRON - ANTHRACITE GREY MATTE POWDER COATING ( CCS2675 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )
 • IRON - ANTHRACITE GREY MATTE POWDER COATING ( CCSC2763 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )
 • CONNECTION METHOD
 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 12V, G4, 1.2W, 2700K, 91LM, DIM 

 

Phiên Bản DIMMABLE 

 • NON-DIMMABLE VERSION ( CEDV1457 )
 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

Brokis Ivy