JACKSMALL

 

Light as a jewel of the home. A functional object in aesthetic elation, a sentinel of the evening and the night. The subtlelevitating metal frame bears tidings of the way and a luminous pearl in the form of a handblown matte sphere. Withinspiration taken from the carved pumpkin, Lucie Koldova’s concept shows the way and becomes a building block in thehouse of light, beckoning passers-by to enter. This subtle and geometrically balanced light offers a wide variety ofcombinations. It can be hung separately or in vertical lighting arrangements. In addition to the suspension variant, there isalso a wall composition comprising five frames joined in a single module for up to five glass spheres, which rely on nothingmore than gravity to stay in place.Sizes and versions: Wall (Small), Pendent and Table (Small and Large).

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • WITHOUT GLASS ( CGC2820 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • LIGHT PINK - TRANSPARENT GLASS ( CGC46 )

 

SURFACE FINISH

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

BODY FINISH

 • LIQUID METAL COATING – COPPER ( CCS2353 )
 • LIQUID METAL COATING – CHROME ( CCS2354 )
 • LIQUID METAL COATING - BLACK CHROME ( CCS2355 )
 • BLACK MATTE POWDER COATING WITH STRUCTURE ( CCS2673 )

 

CANOPY FINISH

 • LIQUID METAL COATING – COPPER ( CCSC2362 )
 • LIQUID METAL COATING – CHROME ( CCSC2363 )
 • LIQUID METAL COATING - BLACK CHROME ( CCSC2364 )
 • BLACK MATTE POWDER COATING WITH STRUCTURE ( CCSC2674 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

BULBS

 • 230V, G9, 4.5W, 2700K, DIM
 • 230V, G9, 4.5W, 4000K, DIM 

 

---

 

Ánh sáng như một viên ngọc của ngôi nhà. Một đối tượng chức năng trong niềm vui thẩm mỹ, một người lính canh của buổi tối và ban đêm. Khung kim loại nổi bật mang sắc thái của sự phá cách và một viên ngọc trai phát sáng dưới dạng một quả cầu mờ thổi bằng tay. Hút mồ hôi lấy từ quả bí ngô được chạm khắc, ý tưởng của Lucie Koldova chỉ đường và trở thành một khối xây dựng trong ngọn hải đăng ánh sáng, vẫy gọi những người qua đường bước vào. Ánh sáng tinh tế và cân bằng về mặt hình học này mang đến nhiều kiểu kết hợp khác nhau. Nó có thể được treo riêng biệt hoặc bố trí chiếu sáng dọc. Ngoài biến thể hệ thống treo, còn có cấu tạo tường bao gồm năm khung được ghép trong một mô-đun duy nhất cho tối đa năm quả cầu thủy tinh, không dựa vào trọng lực để giữ nguyên vị trí. Kích thước và phiên bản: Tường (Nhỏ), Mặt dây và Bàn (Nhỏ và Lớn).

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • WITHOUT GLASS ( CGC2820 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • LIGHT PINK - TRANSPARENT GLASS ( CGC46 )

 

Hoàn Thiện Bề Mặt

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • LIQUID METAL COATING – COPPER ( CCS2353 )
 • LIQUID METAL COATING – CHROME ( CCS2354 )
 • LIQUID METAL COATING - BLACK CHROME ( CCS2355 )
 • BLACK MATTE POWDER COATING WITH STRUCTURE ( CCS2673 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • LIQUID METAL COATING – COPPER ( CCSC2362 )
 • LIQUID METAL COATING – CHROME ( CCSC2363 )
 • LIQUID METAL COATING - BLACK CHROME ( CCSC2364 )
 • BLACK MATTE POWDER COATING WITH STRUCTURE ( CCSC2674 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 230V, G9, 4.5W, 2700K, DIM
 • 230V, G9, 4.5W, 4000K, DIM 

Brokis Jack Small