PUROECLECTIC

 

Puro Eclectic is a new suspension light composition comprising handblown Puro tubes.The primary aim was to create asimple yet linearly dynamic and expressive composition to hang above dining tables.The name Eclectic was chosen basedon the variously adjustable diagonal and intercommunicating glass tubes.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • DARK GREY – OPALINE ( CGC1507 )

 

GLASS SURFACE

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

BODY FINISH

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCS846 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCS845 )

 

CANOPY FINISH

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )

 

CONNECTION METHOD

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )

 

LED SOURCE

 • 1000MM 24V, LED, 17.5W, 2700K, 1035LM, RA80+,DIM  
 • 1000MM 24V, LED, 17.5W, 4000K, 1270LM, RA80+, DIM  
 • 1000MM 24V, LED, 17.5W, 5000K, 1346LM, RA80+, DIM  

 

DIMMABLE VERSION

 • NON-DIMMABLE VERSION ( CEDV1457 )
 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

 

---

 

Puro Eclectic là một chế phẩm đèn treo mới bao gồm các ống Puro thổi bằng tay, mục đích chính là tạo ra bố cục động và biểu cảm đơn giản nhưng tuyến tính để treo phía trên bàn ăn.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • DARK GREY – OPALINE ( CGC1507 )

 

Bề Mặt Kính

 • ACID-ETCHED BOTH SIDE SURFACE ( CGSU881 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCS846 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCS845 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )

 

Phương Thức Kết Nối

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE – BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE – WHITE ( CECL521 )

 

Nguồn LED

 • 1000MM 24V, LED, 17.5W, 2700K, 1035LM, RA80+,DIM
 • 1000MM 24V, LED, 17.5W, 4000K, 1270LM, RA80+, DIM
 • 1000MM 24V, LED, 17.5W, 5000K, 1346LM, RA80+, DIM

 

Phiên Bản DIMMABLE

 • NON-DIMMABLE VERSION ( CEDV1457 )
 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

 

Brokis Puro Eclectic