SHADOWS

 

The Shadows collection is a take on the famed, timeless lights found in French ateliers, and its typology pays tribute to thatlegacy. The combination of handblown glass, handcrafted wood, and classic shaping has given rise to a light of agelesselegance. The collection comprises four different suspension lights, as striking alone as they are in sets, characterized by ahandblown glass shade set upon on a handcrafted wooden body. The clean contours and finish are accentuated by theconcealed light source. The Shadows collection is special not only for its wide spectrum of glass colour options, surfacefinishes, and types of wood but also because the lights can be combined into sets according to customer requirements.They are intended for interiors and, thanks to multiple combination possibilities, are well suited to a broad range ofinstallations. Shadows have special integrated connectors developed by Brokis to facilitate installation and cleaning.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • BLACK - TRANSPARENT GLASS ( CGC602 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGC1916 )

 

GLASS SURFACE

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )
 • ACID-ETCHED OUTSIDE SURFACE ( CGSU67 )

 

BODY FINISH

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCS657 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCS972 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCS518 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCS592 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCS680 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCS757 )

 

CANOPY FINISH

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCSC840 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCSC976 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCSC841 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCSC839 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCSC838 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCSC842 )

 

CONNECTION METHOD

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE - BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - DARK GREY ( CECL520 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )
 • TEXTILE CABLE - RED ( CECL530 )
 • TEXTILE CABLE - YELLOW ( CECL606 )

 

RECOMMENDED BULBS

 • 230V, GU10, 5W, 2700K, 336LM, RA90, 60°, DIM  

 

---

 

Bộ sưu tập Shadows là sự tiếp thu của những chiếc đèn nổi tiếng, vượt thời gian được tìm thấy ở các xưởng may ở Pháp, và kiểu dáng của nó tôn vinh vẻ đẹp đó. Sự kết hợp giữa thủy tinh thổi thủ công, gỗ thủ công và tạo hình cổ điển đã tạo ra một ánh sáng của sự bất tận. Bộ sưu tập bao gồm bốn đèn treo khác nhau, nổi bật riêng lẻ như chúng được đặt theo bộ, được đặc trưng bởi bóng thủy tinh thổi thủ công đặt trên thân gỗ thủ công. Các đường viền và kết thúc sạch sẽ được làm nổi bật bởi nguồn sáng được che giấu. Bộ sưu tập Shadows đặc biệt không chỉ vì phổ rộng các tùy chọn màu thủy tinh, chất hoàn thiện bề mặt và loại gỗ mà còn vì đèn có thể được kết hợp thành bộ theo yêu cầu của khách hàng. Chúng được thiết kế cho nội thất và nhờ nhiều khả năng kết hợp, rất phù hợp với nhiều loại cài đặt. Bóng có các đầu nối tích hợp đặc biệt do Brokis phát triển để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt và làm sạch.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • BLACK - TRANSPARENT GLASS ( CGC602 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGC1916 )

 

Bề Mặt Kính

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )
 • ACID-ETCHED OUTSIDE SURFACE ( CGSU67 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCS657 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCS972 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCS518 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCS592 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCS680 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCS757 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCSC840 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCSC976 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCSC841 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCSC839 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCSC838 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCSC842 )

 

Phương Thức Kết Nối

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE - BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - DARK GREY ( CECL520 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )
 • TEXTILE CABLE - RED ( CECL530 )
 • TEXTILE CABLE - YELLOW ( CECL606 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 230V, GU10, 5W, 2700K, 336LM, RA90, 60°, DIM 

 

Brokis Shadows