SHADOWSXL

 

The contours of the Shadows XL collection stay true to the original Shadows collection, but are nearly 50% bolder in theirproportions. The collection is a take on the famed, timeless lights found in French ateliers, and its typology pays tribute tothat legacy. The combination of handblown glass, handcrafted wood, and classic shaping has given rise to a light of agelesselegance. Shadows XL comprises four different suspension lights, which fulfill their role both independently and in sets. Theindividual lights are characterized by a handblown glass shade mounted on a hand-sanded wooden body. The cleancontours and finish are underlined by the concealed light source. The Shadows collection is special for its wide spectrum ofglass colour options, surface finishes, and types of wood. The collection is intended for interior installation and, thanks tomultiple combination possibilities, is well suited to a broad range of installations. Shadows have special integratedconnectors developed by Brokis to facilitate installation and cleaning.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • BLACK - TRANSPARENT GLASS ( CGC602 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGC1916 )

 

GLASS SURFACE

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )
 • ACID-ETCHED OUTSIDE SURFACE ( CGSU67 )

 

BODY FINISH

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCS657 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCS972 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCS518 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCS592 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCS680 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCS757 )

 

CANOPY FINISH

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCSC840 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCSC976 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCSC841 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCSC839 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCSC838 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCSC842 )

 

CONNECTION METHOD

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE - BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )
 • TEXTILE CABLE - DARK GREY ( CECL520 )
 • TEXTILE CABLE - RED ( CECL530 )
 • TEXTILE CABLE - YELLOW ( CECL606 )

 

RECOMMENDED BULBS

 • 230V, E27, 13W, 2700K, 700LM, RA90, 60°, DIM 

 

---

 

Các đường nét của bộ sưu tập Shadows XL vẫn đúng với bộ sưu tập Shadows ban đầu, nhưng gần như táo bạo hơn 50% trong cách tạo hình của chúng. Bộ sưu tập là sự tiếp nối những chiếc đèn nổi tiếng, vượt thời gian được tìm thấy trong các lò sưởi ở Pháp, và kiểu dáng của nó tôn vinh di sản đó. Sự kết hợp giữa thủy tinh thổi thủ công, gỗ thủ công và tạo hình cổ điển đã tạo ra một ánh sáng của sự bất tận. Shadows XL bao gồm bốn đèn treo khác nhau, hoàn thành vai trò của chúng cả độc lập và theo bộ. Các đèn riêng biệt được đặc trưng bởi một bóng thủy tinh thổi thủ công được gắn trên một thân gỗ được chà nhám thủ công. Các đường nét và lớp hoàn thiện được gạch dưới bởi nguồn sáng được che giấu. Bộ sưu tập Shadows đặc biệt với phổ rộng các tùy chọn màu thủy tinh, bề mặt hoàn thiện và các loại gỗ. Bộ sưu tập được thiết kế để lắp đặt nội thất và nhờ có nhiều khả năng kết hợp, rất phù hợp với nhiều kiểu lắp đặt. Shadows có các kết nối tích hợp đặc biệt do Brokis phát triển để tạo điều kiện cho việc cài đặt và làm sạch. 

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • TRIPLEX OPAL ( CGC39 )
 • BLACK - TRANSPARENT GLASS ( CGC602 )
 • PEARL GREY - OPALINE GLASS ( CGC1916 )

 

Bề Mặt Kính

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )
 • ACID-ETCHED OUTSIDE SURFACE ( CGSU67 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCS657 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCS972 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCS518 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCS592 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCS680 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCS757 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • EUROPEAN OAK - UNTREATED ( CCSC840 )
 • EUROPEAN OAK - CLEAR COAT ( CCSC976 )
 • EUROPEAN OAK - NATURAL WAXED ( CCSC841 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED BLACK ( CCSC839 )
 • EUROPEAN OAK - STAINED WHITE ( CCSC838 )
 • AMERICAN WALNUT - NATURAL WAXED ( CCSC842 )

 

Phương Thức Kết Nối

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE - BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )
 • TEXTILE CABLE - DARK GREY ( CECL520 )
 • TEXTILE CABLE - RED ( CECL530 )
 • TEXTILE CABLE - YELLOW ( CECL606 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 230V, E27, 13W, 2700K, 700LM, RA90, 60°, DIM  

 

 

Brokis Shadows XL