WHISTLE

 

The Whistle collection is, quite literally, a living reference to the work of glassmakers, as inspiration for the design wastaken from the blowpipe, which in Czech is known as a glassmaker’s whistle. The lucid body of the piece traces thesilhouette of a cone of light, and a distinct spotlight with hand-pressed metal shield constitutes its imaginary heart. Theoverall shape and the naked cable winding its way up through the body of the light define the character of its simplistictechnical form. The collection comprises a suspension light in two sizes as well as a set of three lights. From 2018, Whistleis fitted with special integrated connectors developed by Brokis to facilitate installation and cleaning.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )

 

GLASS SURFACE

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

BODY FINISH

 • COPPER ( CCS584 )
 • BRASS ( CCS69 )
 • CHROME ( CCS275 )
 • BLACK ( CCS582 )
 • WHITE ( CCS575 )
 • GREY ( CCS720 )
 • MAGENTA ( CCS724 )
 • MENTHOL ( CCS723 )

 

CANOPY FINISH

 • COPPER ( CCSC896 )
 • BRASS ( CCSC897 )
 • CHROME ( CCSC895 )
 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )
 • IRON - GREY MATTE POWDER COATING ( CCSC894 )
 • IRON - MAGENTA MATTE POWDER COATING ( CCSC892 )
 • IRON - MENTHOL MATTE POWDER COATING ( CCSC893 )

 

CONNECTION METHOD

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

CABLE COLOUR

 • TEXTILE CABLE - BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )
 • TEXTILE CABLE - DARK GREY ( CECL520 )
 • TEXTILE CABLE - MAGENTA ( CECL726 )
 • TEXTILE CABLE - MENTHOL ( CECL725 )

 

RECOMMENDED BULBS

 • 230V, GX53, 10W, 2700K, 700LM, RA90, 100°, DIM  

 

---

 

Bộ sưu tập Whistle, theo nghĩa đen, là một tài liệu tham khảo sống động về công việc của những người thợ làm thủy tinh, vì nguồn cảm hứng cho thiết kế được lấy từ ống thổi, trong tiếng Séc được gọi là còi của thợ làm thủy tinh. Cơ thể sáng suốt của mảnh có hình bóng của một hình nón ánh sáng, và một điểm sáng riêng biệt với tấm chắn kim loại được ép bằng tay tạo thành trái tim tưởng tượng của nó. Hình dạng tổng thể và sợi cáp trần trụi cuộn lên qua thân đèn xác định đặc điểm của hình thức kỹ thuật đơn giản của nó. Bộ sưu tập bao gồm một đèn treo với hai kích cỡ cũng như một bộ ba đèn. Từ năm 2018, Whistleis được trang bị các đầu nối tích hợp đặc biệt do Brokis phát triển để thuận tiện cho việc lắp đặt và vệ sinh.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • SMOKE BROWN - TRANSPARENT GLASS ( CGC538 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )

 

Bề Mặt Kính

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • COPPER ( CCS584 )
 • BRASS ( CCS69 )
 • CHROME ( CCS275 )
 • BLACK ( CCS582 )
 • WHITE ( CCS575 )
 • GREY ( CCS720 )
 • MAGENTA ( CCS724 )
 • MENTHOL ( CCS723 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • COPPER ( CCSC896 )
 • BRASS ( CCSC897 )
 • CHROME ( CCSC895 )
 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )
 • IRON - GREY MATTE POWDER COATING ( CCSC894 )
 • IRON - MAGENTA MATTE POWDER COATING ( CCSC892 )
 • IRON - MENTHOL MATTE POWDER COATING ( CCSC893 )

 

Phương Thức Kết Nối

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Màu Cáp

 • TEXTILE CABLE - BLACK ( CECL519 )
 • TEXTILE CABLE - WHITE ( CECL521 )
 • TEXTILE CABLE - LIGHT GREY ( CECL1918 )
 • TEXTILE CABLE - DARK GREY ( CECL520 )
 • TEXTILE CABLE - MAGENTA ( CECL726 )
 • TEXTILE CABLE - MENTHOL ( CECL725 )

 

Nguồn Điện Phù Hợp

 • 230V, GX53, 10W, 2700K, 700LM, RA90, 100°, DIM  

 

Brokis Whistle