YUTA | Ghế của Julia

 

Product Information:

- Chair with structure in painted steel tube.

- Relax chair with armrests.

- Fully lined.

 

Style: Chair.

Material: Genuine leather/Full grain leather.

Size:

- Yuta: L.50 x H.88 x P.48 cm.
- Yuta BR: L.66 x H.88 x P.48 cm.

MADE IN ITALY.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Cấu trúc ống thép.

- Từ đầu đến cuối phủ da

- Đệm lót đầy đủ.

- Có cả phiên bản vịn tay.

 

Kiểu dáng: Ghế.

Chất liệu: Da thuộc/Da cao cấp loại I.

Kích thước:

- Yuta: L.50 x H.88 x P.48 cm.
- Yuta BR: L.66 x H.88 x P.48 cm.

SẢN XUẤT TẠI Ý.

Chair Julia Yuta

SKU: YUTA