CUBIKO | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
Cubiko can be invented by you and re-invented every day depending on your personality and ideas. Solid wooden structure and solid plywood are cushioned with polyurethane foam with different densities. Removable in fabric version.

 

MADE IN ITALY

Style: Sofa
Material: Leather / Fabric

 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

Cubiko có thể được bạn phát minh và sáng tạo lại nó mỗi ngày tùy theo cá tính và ý tưởng của bạn. Cấu trúc vững chắc bằng gỗ và ván ép rắn được đệm bằng bọt polyurethane với mật độ khác nhau. Có thể tháo rời trong phiên bản vải.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti CUBIKO

SKU: CUBIKO