DORIAL | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- Dorial is a modular unit with two different back reclining solutions: one with a back receding back with removable belt support (Fabric version), which increases the height and depth of the seat; the rest consists of feathered back cushions for rest and can move at will. Black nickel or chrome-plated metal racks, or painted legs.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric
 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Dorial là đơn vị mô-đun với hai giải pháp tựa lưng khác nhau: một loại có tựa lưng với hỗ trợ thắt lưng có thể tháo rời (Phiên bản vải), giúp tăng chiều cao và độ sâu của ghế; phần còn lại bao gồm đệm lưng bằng lông vũ để nghỉ ngơi và có thể di chuyển theo ý muốn. Giá đỡ bằng niken đen hoặc kim loại mạ crôm, hoặc chân sơn.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti DORIAL

SKU: DORIAL