EL CAREGOON DE QUERCIA | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- Born from the cooperation between Gobbo Salotti and Cadorin Group. Exploit all the mysterious beauty of wood and make it uniquely re-re alive. Fabrics made 100% from nature reflect designs and colors in harmony with oak tables, high-tech material cushions and goose feather cushions.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric
 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Ra đời từ sự hợp tác giữa Gobbo Salotti và Cadorin Group. Khai thác được hết vẻ đẹp bí ẩn của gỗ và làm như sống lại một cách độc đáo. Vải được làm 100% từ thiên nhiên phản ánh kiểu dáng và màu sắc hài hòa với bàn gỗ sồi, đệm vật liệu kỹ thuật cao và đệm lông ngỗng.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti EL CAREGOON DE QUERCIA

SKU: EL CAREGOON DE QUERCIA