EVERGREEN | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- Bearing the mark of the past but also expressing all modernity. Made of a structure entirely of hardwood and plywood, and polyurethane foam cushions of varying density are covered with a paired dacron lining or with foam covered with several layers divided into branches, to ensure maximum comfort and solidity.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric
 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Mang dấu ấn quá khứ nhưng cũng thể hiện tất cả sự hiện đại. Được làm với cấu trúc hoàn toàn bằng gỗ cứng và ván ép, và đệm bằng bọt Polyurethane có mật độ thay đổi được phủ bằng lớp lót dacron ghép nối hoặc bằng bọt được phủ bằng nhiều lớp chia thành các ngành, để đảm bảo tối đa về sự thoải mái và sự vững chắc.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti EVERGREEN

SKU: EVERGREEN