FLAMINGO | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- Soft and welcoming, sophisticated in every detail. The chair is made of Polyurethane foam and a coat of feathers. Cushion your back with goose feathers. Partly removable (Fixed case, removable cushion).

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric

 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Mềm mại và chào đón, tinh tế trong từng chi tiết. Ghế được làm bằng bọt Polyurethane và một lớp lông vũ. Đệm lưng bằng lông ngỗng. Có thể tháo rời từng phần (Vỏ cố định, đệm rời).

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti FLAMINGO

SKU: FLAMINGO