ITALO | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- Beauty can surprise you with its brilliance in contrasting colors, youthful and dynamic interiors, but if you like monocure you can wrap with one of the high quality European cowhide. 142 cm. There are many different sizes, there are two seat cushions or full cushions.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric

 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Vẻ đẹp có thể làm bạn bất ngờ với sự rực rỡ trong tương phản màu sắc, nội thất trẻ trung và năng động, nhưng nếu thích đơn sắc bạn có thể bọc bằng một trong những loại da bò Châu Âu chất lượng cao. 142 cm. Có nhiều kích thước khác nhau, có hai đệm ngồi hoặc đệm nguyên chiếc.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti Italo

SKU: ITALO