MADDY | Ghế bành của Gobbo Salotti

Product Information:

Original armchair with unique patchwork fabric and colorful seat legs. From fabric to the legs of the chair are covered in joyful colors for a sense of relaxation. The thick and soft padding cannot be removed.

Limited edition.

 

Design: Armchair

Size: D.80 x W.96 x H.84 cm

Material: Leather / Fabric

Designer: Alessandro Gobbo

 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

Ghế bành nguyên bản với phong cách vải bọc chắp vá độc đáo và chân ghế màu sắc. Từ vải đến chân ghế đều được phủ lớp màu của sự vui tươi mang đến các cảm giác thư giãn. Đệm dày và mềm không thể tháo.

Phiên bản giới hạn.

 

Thiết kế: Ghế bành

Kích thước: D.80 x R.96 x C.84 cm

Chất liệu: Da / Vải

Người thiết kế: Alessandro Gobbo

Armchair Gobbo Salotti MADDY

SKU: MADDY