DORIS | Ghế của Max Home

 

Product Information:

- Doris by Max Home, is proposed with anthracite or mocha lacquered exposed legs and seat and back completely covered with a beautiful water-repellent microfiber, which allows it to be used both in the kitchen and in the living area.The visible stitching with coarse thread emphasizes the strong character of DORIS and makes it unique in its kind.

 

Style: Chair.

Material:

Size: L .45.cm x P.49 .cmx H. 88. cm

Made in Italy.

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Đi kèm với các chân tiếp xúc bằng sơn mài antraxit hoặc mocha và mặt ngồi và lưng được phủ hoàn toàn bằng sợi nhỏ không thấm.

- Cho phép nó được sử dụng cả trong nhà bếp và khu vực sinh hoạt.

- Đường khâu có thể nhìn thấy với chỉ dày làm nổi bật tính chất quyết định của DORIS và làm cho nó trở nên độc đáo trong cùng loại.

 

Kiểu dáng: Ghế

Chất liệu: 

Kích thước: L .45.cm x P.49 .cmx H. 88. cm

Sản xuất tại Ý.

 

Chair Max Home DORIS

SKU: DORIS
Doris-White: Doris-White
Doris-Pale-Grey: Doris-Pale-Grey
Doris-Dark-Grey: Doris-Dark-Grey