FRANK | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- A sofa as if suspended in the clouds, hung on a slender base, Frank is equipped with a reclining mechanism. Completely removable in the fabric version.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric
 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Một chiếc ghế sofa như đang lơ lửng trên mây, được treo trên một cơ sở thanh mảnh, Frank được trang bị cơ chế ngả đầu.Hoàn toàn có thể tháo rời trong phiên bản vải.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti FRANK

SKU: FRANK