ZIP | Sofa da của Gobbo Salotti

Product Information

- Unique with unique design. Coffee table is painted color or white metal. Durable over time and able to adapt to most environments.

 

Design: Desk

Material: Metal

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Độc đáo với thiết kế độc đáo. Bàn cà phê được sơn màu hoặc kim loại trắng. Bền bỉ theo thời gian và có khả năng thích với đa số môi trường.

 

Kiểu dáng: Bàn

Chất liệu: Kim Loại

 

 

 

Coffee Table Gobbo Salotti ZIP

SKU: ZIP
Zip-Purple: Zip-Purple
Zip-Pink: Zip-Pink