CARTESIO | Sofa của Gobbo Salotti

 

Product Information:
- It is characterized by thin seat cushions, mechanism beam bars, and ladder-shaped hand pads. The back cover is equipped with a lifting mechanism. Completely removable in the fabric version.

 

MADE IN ITALY

Design: Sofa
Material: Leather / Fabric

 

---

 

Thông tin về sản phẩm:

- Nó được đặc trưng bởi đệm ngồi mỏng, các thanh xà có cơ chế, và đệm tay vịn hình thang. Tựa lưng được trang bị cơ cấu nâng hạ. Hoàn toàn có thể tháo rời trong phiên bản vải.

 

SẢN XUẤT TẠI Ý

Kiểu dáng: Sofa

Chất liệu: Da / Vải

Sofa Gobbo Salotti CARTESIO

SKU: CARTESIO