HERMES | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- The real classic will remain real for hundreds of years, unable to change in shape and always new to our eyes and soul. This is Hermes, the quality is simply perfected and enriches it.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Chiếc cổ điển thực sự sẽ vẫn còn thực sự trong hàng trăm năm nữa, không thể thay đổi về hình dáng và luôn mới đối với mắt và tâm hồn của chúng ta. Đây là Hermes, chất lượng chỉ đơn giản là hoàn thiện và làm phong phú thêm nó.

Sản xuất tại Ý.

Hermes Taps