BOLD ROUND

 

Product Information:

 

Inspired by the traditional forms of the industrial faucet, the BOLD collection is marked by solid outlines and essential and functional forms, making it the better choice for spaces with strong features and personality. Available in ten different finishes and in two varieties of lever, Bold reinvents a regular design by capturing its essence and renovating it with the addition of little peculiar details, for a collection design bold like its name.

Made in Italy.

 

---

 

Thông tin sản phẩm:

 

lấy cảm hứng từ các hình thức truyền thống của vòi công nghiệp, bộ sưu tập BOLD được đánh dấu bởi các đường viền chắc chắn và các hình thức thiết yếu và chức năng, làm cho nó trở thành lựa chọn tốt hơn cho những không gian có tính năng và cá tính mạnh. Có sẵn trong mười lớp hoàn thiện khác nhau và trong hai loại đòn bẩy, Bold tái tạo một thiết kế thông thường bằng cách nắm bắt bản chất của nó và cải tạo nó với việc bổ sung các chi tiết nhỏ đặc biệt, cho một thiết kế bộ sưu tập đậm như tên gọi của nó.

Sản xuất tại Ý.

 

 

IB Rubinetterie BOLD ROUND

SKU: Bold Round