JECKYLL | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- The lightness of the square. The strong mass runs with an invisible and non-physical handle.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Độ đậm nhạt của hình vuông. Khối lượng mạnh chạy bằng một tay cầm vô hình và phi vật chất.

Sản xuất tại Ý.

Jeckyll Taps