JOE | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- A line of play with volume, which is characterized by the contrast between the thickness of the base and the thinness of the water flow control joystick. Hey, Joe! is a versatile collection with a bold and rigorous imprint.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Một đường chơi với âm lượng, được đặc trưng bởi sự tương phản giữa độ dày của đế và độ mỏng của cần điều khiển điều khiển dòng nước. Này Joe! là một bộ sưu tập đa năng với một dấu ấn đậm nét và khắt khe.

Sản xuất tại Ý.

Joe Taps