KUSASI | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- A special crosses strict boundaries and this is Kusasi. A collection of compact shapes that match the contrast between the volume of the median and a winding detail.

Made in Italy

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Một đặc biệt vượt qua ranh giới nghiêm ngặt và đây là Kusasi. Một bộ sưu tập các hình dạng nhỏ gọn phù hợp với sự tương phản giữa thể tích bình phương và một chi tiết uốn lượn.

Sản xuất tại Ý.

Kusasi Taps