MARMO | Bathroom của IB Rubinetterie

Product information:
- A combination of eternity and current fashion, tradition and fantasy. The MARMO collection focuses on the quality of the raw material, which is carefully selected and processed to get a thin and resistant shell, perfect for its cylindrical shape and uniqueness. The craft stone hides inside an innovative compact mixer, which delivers the highest tech performance in the smallest space.

Made in Italy.

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

- Một sự tổng hợp giữa vĩnh cửu và thời trang hiện tại, truyền thống và tưởng tượng. Bộ sưu tập MARMO tập trung vào chất lượng của nguyên liệu thô, được lựa chọn và xử lý cẩn thận để có được một chiếc vỏ mỏng và có khả năng chống chịu, hoàn hảo về hình trụ và tính độc đáo của nó. Viên đá làm thủ công ẩn bên trong một máy trộn nhỏ gọn sáng tạo, mang đến hiệu suất công nghệ cao nhất trong không gian nhỏ nhất.

Sản xuất tại Ý.

Marmo Taps