REX | Accessories của Julia

 

Product information:

 

- Wall mirrors with covered wooden structures.

Small mirror:

 

Width: 68 cm
Height: 68 cm
Depth: 5 cm


 Large mirror:

 

Width: 62 cm
Height: 141 cm
Depth: 5 cm

 

Design: Wall mirror

Material: Bonded leather/Genuine leather/Full grain leather

Made in Italy

 

---

 

Thông Tin Về Sản Phẩm:

 

- Gương treo tường với kết cấu bằng gỗ có mái che.

 

 Gương nhỏ:

  • Chiều rộng: 68 cm
  • Chiều cao: 68 cm
  • Chiều sâu: 5 cm

 Gương lớn:

  • Chiều rộng: 62 cm
  • Chiều cao: 141 cm
  • Chiều sâu: 5 cm

 

Kiểu dáng: Gương treo tường

Chất liệu: Da công nghiệp/Da thuộc/Da cao cấp loại I

Sản xuất tại Ý.

Mirror Julia Rex