MONAMEDIUM

 

The Mona collection is based on the concept of penetrating forms. The light source boldly traverses the ample volume ofsmooth handblown glass to reveal the thrilling tension inherent in the design. The collection’s essence, however, lies in itsunconventional construction and refined combination of materials. It also boasts dimmable tubular LED light sources,developed by Brokis, each with a different colour temperature. The Mona Medium collection includes floor, suspension, andwall lights of medium proportions compared with the other Mona collections.

MADE IN ITALY.

 

GLASS COLOUR

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • BLACK - TRANSPARENT GLASS ( CGC602 )
 • VIOLET - TRANSPARENT GLASS ( CGC554 )

 

GLASS SURFACE

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

BODY FINISH

 • SILVER ANODIZED ( CCS1917 )
 • BLACK ANODIZED ( CCS1948 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCS845 )

 

CANOPY FINISH

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )

 

STRAPS

 • LEATHER STRAPS - BLACK ( GINT792 )
 • LEATHER STRAPS - NATURAL ( GINT788 )
 • LEATHER STRAPS - GREY ( GINT758 )
 • LEATHER STRAPS - DARK BROWN ( GINT793 )

 

CONNECTION METHOD

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

LED SOURCE

 • 24V, LED, 4.5W, 2700K, 266LM, RA80+, DIM 
 • 24V, LED, 4.5W, 4000K, 327LM, RA80+, DIM 
 • 24V, LED, 4.5W, 5000K, 346LM, RA80+, DIM 

 

DIMMABLE VERSION

 • NON-DIMMABLE VERSION ( CEDV1457 )
 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

 

---

 

Bộ sưu tập Mona dựa trên khái niệm về các hình thức xuyên thấu. Nguồn sáng mạnh dạn xuyên qua khối lượng lớn của kính thổi mịn bằng tay để làm lộ rõ ​​sự căng thẳng vốn có trong thiết kế. Tuy nhiên, bản chất của bộ sưu tập nằm ở cấu trúc truyền thống và sự kết hợp tinh tế giữa các vật liệu. Nó cũng tự hào có các nguồn sáng LED hình ống có thể điều chỉnh độ sáng, do Brokis phát triển, mỗi nguồn có một nhiệt độ màu khác nhau. Bộ sưu tập Mona Medium bao gồm đèn sàn, đèn treo và đèn tường có tỷ lệ trung bình so với các bộ sưu tập Mona khác.

Sản xuất tại Ý.

 

Màu Kính

 • TRANSPARENT GLASS ( CGC23 )
 • SMOKE GREY - TRANSPARENT GLASS ( CGC516 )
 • OPALINE - TRANSPARENT GLASS ( CGC38 )
 • BLACK - TRANSPARENT GLASS ( CGC602 )
 • VIOLET - TRANSPARENT GLASS ( CGC554 )

 

Bề Mặt Kính

 • GLOSSY SURFACE ( CGSU66 )

 

Hoàn Thiện Phần Thân

 • SILVER ANODIZED ( CCS1917 )
 • BLACK ANODIZED ( CCS1948 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCS845 )

 

Hoàn Thiện Mái Hiên

 • IRON - BLACK MATTE POWDER COATING ( CCSC619 )
 • IRON - WHITE MATTE POWDER COATING ( CCSC618 )

 

Dây Đai

 • LEATHER STRAPS - BLACK ( GINT792 )
 • LEATHER STRAPS - NATURAL ( GINT788 )
 • LEATHER STRAPS - GREY ( GINT758 )
 • LEATHER STRAPS - DARK BROWN ( GINT793 ) 

 

Phương Thức Kết Nối

 • BROKIS CONNECTOR ( CCM1019 )

 

Nguồn LED 

 • 24V, LED, 4.5W, 2700K, 266LM, RA80+, DIM 
 • 24V, LED, 4.5W, 4000K, 327LM, RA80+, DIM 
 • 24V, LED, 4.5W, 5000K, 346LM, RA80+, DIM 

 

Phiên Bản DIMMABLE 

 • NON-DIMMABLE VERSION ( CEDV1457 )
 • RF SYSTEM - REMOTE CONTROL VERSION ( CEDV1461 )
 • PWM SIGNAL ( CEDV1459 )
 • 1-10V ( CEDV1460 )
 • DALI VERSION ( CEDV1458 )
 • AC PHASE-CUT ( CEDV1730 )

Brokis Mona Medium