BART SKULL

 

Symbol of fashion and trend, Bart lends itself to differentfurnishing solutions. It is a stool, but also a table that unmistakably characterizes an environment, with the overlapping of a
transparent glass or HPL top.

It's always him: Jolly Roger. Here, however, it presents itself with style, with festive accents but always in a decidedly cool tone. In this way he accepts to change clothes, colors, to become a stool, table and even to find himself hanging.

 

---

 

BART SKULL

 

Biểu tượng của thời trang và xu hướng, Bart thể hiện bản thân với những giải pháp trang trí khác nhau. Nó là một chiếc ghế đẩu, nhưng cũng là một chiếc bàn đặc trưng cho một môi trường không thể nhầm lẫn, với sự chồng chéo của một kính trong suốt hoặc HPL hàng đầu.

 

Luôn luôn là anh ấy: Jolly Roger. Tuy nhiên, ở đây, nó thể hiện bản thân với phong cách, với các điểm nhấn lễ hội nhưng luôn ở một giai điệu quyết định. Bằng cách này, anh ta chấp nhận thay đổi quần áo, màu sắc, để trở thành một cái ghế đẩu, cái bàn.

Ourdoor MYYOUR Bart Skull