DUBLIN

 

Dublin is, if necessary, a bar counter, a cash desk and a reception module whose shapes are inspired by the counters of old Irish pubs.

 

The closable sides for the linear module, the ability to customize the facade, the different types of lighting and its handling make Dublin a perfect tool for any situation.

Made in Italy.

 

---

 

DUBLIN

 

Dublin, nếu cần, là quầy bar, quầy thu ngân và mô-đun lễ tân có hình dạng lấy cảm hứng từ quầy của các quán rượu Ailen cổ.

 

Các mặt có thể đóng lại cho mô-đun tuyến tính, khả năng tùy chỉnh mặt tiền, các loại ánh sáng khác nhau và cách xử lý của nó khiến Dublin trở thành một công cụ hoàn hảo cho mọi tình huống.

Sản xuất tại Ý.

Ourdoor MYYOUR Dublin