KITE

 

Elegant and evocative like a kite sail, it is the ideal structure for hosting garden parties, for outdoor restaurants, for clubs of any kind.

 

 

---

 

KITE

 

Thanh lịch và gợi lên như một cánh buồm diều, nó là cấu trúc lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc sân vườn, cho nhà hàng ngoài trời, cho bất kỳ loại hình câu lạc bộ nào.

 

Ourdoor MYYOUR Kite