MODI ZENO

 

Zero refers to problems of use in any condition, also and above all outdoors.

 

Thanks to its composition in EVA rubber (ethylene vinyl acetate) Modì Zero is a more versatile version, functional and economical of the classic Modi


---

 

MODI ZENO

 

Không xảy ra các vấn đề sử dụng trong mọi điều kiện, cũng như ngoài trời.

 

Nhờ thành phần của nó trong cao su EVA (ethylene vinyl axetat) Modi Zero là một phiên bản linh hoạt hơn, chức năng và kinh tế của Modi cổ điển.

 

 

Ourdoor MYYOUR Modi Zero