MRLEM

 

We have tried to combine in & outdoor by getting out of classic shapes, drawing a "spaceship" and the first moon landing as a form of inspiration.

Strong lines, simple figure, without losing sight of the practical aspects of transport and storage, which allow you to arrange two poufs in the size of one, thanks to its symmetry.

 

---

 

MRLEM

 

Chúng tôi đã cố gắng kết hợp trong và ngoài trời bằng cách thoát ra khỏi các hình dạng cổ điển, vẽ một "tàu vũ trụ" và cuộc đổ bộ lên mặt trăng đầu tiên như một hình thức truyền cảm hứng.

Các đường nét mạnh mẽ, hình dáng đơn giản, không làm mất đi khía cạnh thực tế của việc vận chuyển và lưu trữ, cho phép bạn sắp xếp hai túi theo kích thước của một, nhờ tính đối xứng của nó.

 

Ourdoor MYYOUR Mrlem